Egyházi kapcsolatok

Vissza

50 éves az egyházi partnerkapcsolat a Budapest/Pesthidegkúti Sarlós Boldogasszony Plébánia és a mosbachi St. Josef egyházközösségek között

(szöveg: Hans Kröninger, 2007. október)

1981 óta kölcsönösen segíti egymást a járási székhely, Mosbach és Budapest/Pesthidegkút. A két egyházközösség együttműködése 1989-ben partnerközösségi kapcsolattá bővült. A kommunális kötődések alapját az az 1024 fő „dunaisváb” pesthidegkúti lakos teremtette meg, akik 1946-ban Mosbachban, illetve környékén találtak új hazára, és akik számára 1957 óta - a menekültek és száműzöttek tábora mellett épült - mosbachi St. Josep templom nyújt új otthont. A St. Josefben nem csak a régi hazával tartott rendszeres kapcsolat gazdagította a közösségi életet, hanem az éves zarándoklatok is, amelyeket 1957 óta tartanak, és amelyek útvonala Maria Taferlen, Maria Zellen, a régi dunamenti monarchia központi zarándokhelyén keresztül vezet a pesthidegkúti Máriaremetéig. A Maria Zellbe megtett 25 zarándoklatért kapta meg a szervező Theresie Eitzenhöffer - akit szeretetteljesen csak „Resibasel”-nek neveztek - az ezüst zarándoklatkeresztet.

Az első kápolnát a Szűzanya tiszteletére 1157 december 20-án építették fel. Az Anjou házból származó Nagy Lajos (1342-1382), akinek uralkodása alatt az erdélyi aranyforrásoknak köszönhetően Magyarország Lengyelországgal együtt Európa leggazdagabb állama volt, 1366-ban legyőzte az oszmánokat Bulgáriában. A törökök fölött aratott győzelmét Mária segítségének tulajdonította. Hálából a mariazelli kápolna fölé építtetett egy csúcsos tornyú gótikus templomot. A zelli Szűzmária segítségében bízva azután a magyarok rendszeresen felkeresték királyuk zarándokhelyét. A 17-18. században Pannóniában letelepedett dunamenti svábok még inkább erősítették ezt a zarándokhagyományt egészen kitelepítésükig, később pedig tovább ápolták új otthonukban.

St. Josep első magyarországi egyházi kapcsolatai 1964-ben jöttek létre, amikor Palagyi Sándor hidegkúti esperes meglátogatta az egyházközösségéhez tartozó híveit Mosbachban. Bernhard A Jung lelkész 1971-ben viszonozta látogatását, amikor is bátran ostorozta a hidegkúti Máriatemplom szószékéről az elűzetés jogtalanságát. Jung plébános után Eugen Bellert végezte áldásos tevékenységét St. Josefben és St. Bruder Klausban. Fő törekvése mellett, ami a waldstadti templom felépítése volt, intenzíven támogatta a magyarországi kapcsolatokat, különösen a partnerközösség védőszentjének éves ünnepe, Sarlósboldogasszony napja alkalmából, amikor július 2-án az ünnepi istentiszteletre rokonok és ismerősök érkeztek Magyarországról, illetve októberben a dunamenti sváb templomavató ünnepség idején. Az 1981 augusztus 14-én kelt okirattal Leo Brenzinger plébános lett a St. Josef és a St. Bruder Klaus új lelkipásztora. Elődeitől egy jól szervezett, adományozni és tenni kész közösséget vett át, olyan gazdag egyházközösséget, ahol közkedvelt plébánosként kezdettől fogva eredményesen gyakorolhatta egyszerű, sikeres munkáját, élvezve az egyházközösségi tanács és a gyülekezet támogatását. Különösen a Peruban lévő Zurite helységgel való partneri kapcsolatot szorgalmazta, ahol az indiánok csak „Padre Leo” néven ismerték. Magyarországon a hidegkútiakkal Miklós József esperesen és káplánján, Bodai Józsefen keresztül tartotta a kapcsolatot, akiket 1984-ben, 1986-ban és 1990-ben vendégül is látott. Szintén kapcsolatban állt az egyházi tanácsból Dr. Vida Tivadarral, aki 1987-ben és 1993-ban kereste fel őt, illetve Dr. Bognár Lajos esperessel, aki 1995-ben, 1997-ben és 1999-ben látogatott el hozzá. Brenzinger plébános öt magyarországi látogatással viszonozta a hidegkúti egyházközösség fokozott érdeklődését.

Felejthetetlen élményt nyújtott a régi sváb faluban a Sarlós Boldogasszony templom előtti ünnepi templomszentelési mise, amelyet Padre Leo és a helyi lelkészek koncelebrálnak fúvósok és a mosbachi tűzoltózenekar kíséretével. A hazai gyülekezet számára ők nyitották meg a világi krumplibúcsút, a „Kiritog”-ot. Padre Leo számára különleges öröm volt, amikor 1999. október 1-én a Basilika Minorban együtt ünnepelhette Máriaremetén a 100. évfordulót Dr. Karl Josef Rauber apostoli nunciussal és a főpapi mise püspökeivel, illetve velük étkezhetett.

Máriaremete a leglátogatottabb zarándokhely Magyarországon. Teréz anya 1988-ban a azon kegykép előtt imádkozott, amelyet Katharina Thalwieser 1740-ben betelepülőként hozott a feketeerdei Hausen vor Walde-ből Pesthidegkútra. A Budai Hegység dunamenti svábjai magyarországi utazásaik vagy látogatásaik során sohasem feledkeznek meg erről a kegyhelyről. Több mint 250 éve, akárcsak őseik, bíznak a máriaremetei Szűzanya segítségében.

(A szöveg - fotókkal illusztrálva - megjelent a Budai Polgár és a Hidegkúti Fókusz hasábjain, 2007. novemberében.)

Top